Na co nesmí zprostředkovatelé pojištění v roce 2020 zapomenout?

Na co nesmí zprostředkovatelé pojištění v roce 2020 zapomenout?

V rámci zprostředkování pojištění přináší rok 2020 několik úskalí a důležitých povinností. Jakých?

Končí přechodné období

Dnem 1.12.2020 končí přechodné období pro odbornou způsobilost, všichni tedy do této doby budou muset složit novou odbornou zkoušku u subjektu akreditovaného Českou národní bankou. Tato skutečnost nepochybně opět sníží počet subjektů oprávněných distribuovat pojištění.

Na co nesmí zprostředkovatelé pojištění v roce 2020 zapomenout

Nezapomeňte na zaplacení poplatku

Většině samostatných zprostředkovatelů i vázaných zástupců vzniklo oprávnění podle nového zákona automaticky, pokud činnost vykonávali k účinnosti nového zákona. Takto vzniklé oprávnění však všem skončí 31.12.2020! Pro jeho prodloužení je třeba včas zaplatit správní poplatek.

Správní poplatek za prodloužení oprávnění je splatný vždy nejdříve ve lhůtě 3 měsíců přede dnem skončení oprávnění a nejpozději ve lhůtě 30 dnů přede dnem skončení oprávnění, tedy ve lhůtě od 1.10.2020 do 2.12.2020 (včetně). V tomto období musí být správní poplatek zaplacen, aby bylo oprávnění prodlouženo.

Za vázané zástupce platí správní poplatek samostatný zprostředkovatel, nejdříve však musí zaplatit správní poplatek za sebe, aby si prodloužil své vlastní oprávnění.

Ještě než zaplatíte…

Samostatný zprostředkovatel musí ještě před zaplacením správního poplatku prostřednictví aplikace REGIS oznámit ČNB:

  1. předmět činnosti v členění podle jednotlivých skupin odbornosti, a to po vykonání odborné zkoušky,
  2. osoby, s nimiž je úzce propojen nebo které na něm mají přímý nebo nepřímý podíl převyšující 10% na hlasovacích právech nebo na základním kapitálu, a
  3. osoby uvedené v § 42 odst. 1 písm. e) ZDPZ.

Z toho vyplývá, že osoby odpovědné za distribuci u samostatných zprostředkovatelů by měly vykonat odbornou zkoušku co nejdříve, aby bylo možné včas učinit výše uvedené oznámení podle § 120 odst. 6 ZDPZ.