Novela Zákona o podnikání na kapitálovém trhu neprošla senátem

Novela Zákona o podnikání na kapitálovém trhu neprošla senátem

Senát vrátil Poslanecké sněmovně novelu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Je to dobrá nebo špatná zpráva pro zprostředkovatele?

Dobrá i špatná zpráva zároveň

Novela obsahovala mimo jiné i rozšíření povinnosti nahrávat telefonické rozhovory se zákazníky.

Dotčeným změnou má být §17, který říká:

„(2) Záznamy podle odstavce 1 zahrnují záznamy telefonických hovorů a elektronické komunikace týkající se obchodů uzavřených obchodníkem s cennými papíry na vlastní účet a investičních služeb, které zahrnují přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka.“

Po novele by zde mělo být místo modře zvýrazněného textu pouze toto:

„poskytovaných zákazníkovi.“

To by rozšířilo povinnost nahrávat a uchovávat všechny hovory se zákazníky, a to i pro investiční zprostředkovatele.

Náklady s tím spojené a samotné technické řešení by z trhu vyřadily většinu investičních zprostředkovatelů. Navíc vázaní zástupci, pohybující se v terénu, by zřejmě museli používat dva mobilní telefony – jeden nahrávaný pro komunikaci se zákazníky v oblasti investic a druhý pro ostatní hovory!

Z tohoto pohledu je tedy pro zprostředkovatele dobře, že novela zatím nebyla schválena.

Proč je naopak vrácení špatná zpráva?

Novela zároveň obsahovala novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, která nově zavádí pojmy samostatný zprostředkovatel a jeho vázaný zástupce. Tím by se konečně zrušila stávající povinnost být investičním zprostředkovatelem pro ty, kteří by chtěli nabízet pouze doplňkové penzijní spoření.

Bohužel na toto zjednodušení situace si budeme muset ještě počkat.