Tušili jste vůbec, že...

...Váš klientský kmen může být Vaším pokladem i když si dáte pauzu?

Vašemu kmeni klientů dáváme hodnotu...

…a děláme z něj Váš skutečně nejcennější majetek.

Že je kmen klientů, tím nejcennějším, co máte, jste již někde slyšeli?

Jistě, říká to skoro každý. My tomuto klišé ale dáváme skutečnou, hmatatelnou podobu.

 • favicon-brokerpool50x50
  Spočítáme Vám, jakou hodnotu má aktuálně Váš klientský kmen.
 • favicon-brokerpool50x50
  Spočítáme Vám, jakou hodnotu může mít Váš klientský kmen při jeho kvalitní správě.
 • favicon-brokerpool50x50
  Spočítáme Vám, jak vysokou výsluhovou rentu můžete ze svého klientského kmene pobírat.
 • favicon-brokerpool50x50
  Spočítáme Vám, za jakou cenu můžete prodat svůj kmen jinému poradci.

Buďte prvním finančně poradenským rentiérem

V životě každého poradce nastane okamžik, v němž bude chtít přerušit svou poradenskou praxi.

Někdo dočasně, na rok či dva, aby mohl poznávat svět nebo se věnovat rodině, a pak se k poradenství vrátit… Jiný bude chtít do penze odejít definitivně. Tak či tak, je škoda zahodit svou předchozí práci a nechat svůj kmen klientů plavat.

Nenechte ho konkurenci

Bez aktivní péče by se Váš klientský kmen pomalu ale jistě rozpadl a rozebrala by si jej konkurence.

Zakotvěte tedy nejprve svůj klientský kmen v našem přístavu a sami vyplujte třeba na moře. Nebo vyrazte na golf, na hory, užívejte rodiny… to necháme na Vás. Každopádně, pokud Vás to omrzí, máte se kam vrátit. Vaši klienti zde na Vás díky nám počkají.  

Pečujeme o klienty a Vám posíláme peníze

Zajistíme Vám kompletní aktivní péči o Váš klientský kmen.

A budeme posílat výsluhovou rentu – takové doživotní bezpracné provize. Váš klientský kmen se díky tomu nerozpadne a Vy na něm budete i po odchodu do penze vydělávat.

Finanční poradci tak mají možnost stát se poprvé v České republice skutečným rentiérem na základě svého kmene klientů. Příjmy z Vašeho klientské kmene navíc můžete převést na svoje blízké.

Kmen klientů tak konečně získává svou opravdovou hodnotu a pro všechny poradce tak bude představovat skutečný poklad.

PŘEMĚŇTE SVŮJ KMEN KLIENTŮ NA SKUTEČNÝ POKLAD...

a užívejte si jako první finančně-poradenský rentiér