Záhadná achillovka aneb není úraz jako úraz

Záhadná achillovka aneb není úraz jako úraz

Není žádnou novinkou, že ani úrazové pojištění nezaručí vyplacení peněz z úrazu. Brání tomu např. tzv. výluky z pojistného plnění. Donedávna mezi ně patřilo i zranění achillovky. Jak je to nyní?

Záhadná achillovka aneb není úraz jako úraz

Výluky z pojistného plnění

Výluky z pojistného plnění jsou nedílnou součástí každé smlouvy s pojišťovnou. Nacházejí se v pojistných podmínkách a definují situace, za kterých nevznikne pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění. Nejčastěji k nim patří onemocnění klienta, které existovalo již před podepsáním smlouvy s pojišťovnou, a úraz utrpěný pod vlivem alkoholu či drog. Jenže do výluk jsou také často zaneseny některé nejčastěji se vyskytující onemocnění jako např. invalidita v souvislosti s psychickým onemocněním či například onemocnění zad. V žádném z těchto případů nedostane klient od pojišťovny ani korunu. Donedávna k tomu pak patřily i situace, kdy klientovi při zvedání těžkého břemene „rupnou záda“ nebo se mu při běhání či sportu utrhne achillovka. Proč tomu tak bylo?

Záhadná achillovka

Důvod je jednoduchý, úrazem se obecně rozumí poškození zdraví nebo smrt pojištěného, které byly způsobeny neočekávaným a náhlým působením zevních sil nebo vlastní tělesnou silou nezávisle na vůli pojištěného. Pokud taková situace nastala během trvání pojištění, pojišťovna je za normálních podmínek povinna vyplatit klientovi pojistné. Důležité je zde však to „nezávisle na vůli“ pojištěného. V případech zvedání těžkého břemene nebo třeba sportu je však podle některých pojišťoven klientovi jasné, že hrozí nebezpečí. Jde tedy o jeho vůli. Je to však tak všude?

Nový přístup k podobným úrazům

Nově se k tomu postavila Česká podnikatelská pojišťovna (dále jen „ČPP“) ve svém pojištění Evoluce Plus a nyní i novém pojištění Neon. Klient má u ČPP možnost připojistit si tzv. Úraz Plus, a tím si zajistit plnění i u tzv. „neúrazového děje“. Co to znamená? Tento termín popisuje právě zranění během situací, kdy ho klient sám může očekávat, například při zvedání břemene nebo během sportu (utrhnutí achillovky).