Záznam z jednání pouze k nové smlouvě či při změně

Záznam z jednání pouze k nové smlouvě či při změně

Ustanovení §79 ZDPZ ukládá povinnost vyhotovit záznam z jednání obsahující požadavky, cíle a potřeby zákazníka, doporučení a důvody doporučení…

…ale pouze z jednání, které vedlo“ ke sjednání nebo podstatné změně pojištění.

V jaký případech je nutný a kdy ne?

Až doposud ČNB vyžadovala archivovat i záznamy z případů, kdy nakonec nedošlo k uzavření smlouvy. Což bylo dosti problematické. Samostatný pojišťovací zprostředkovatel se například vůbec nemusel dozvědět, že jeho vázaný zástupce někde jednal s klientem, když následně neodevzdal žádnou smlouvu.

Nyní ČNB přiznává, že povinnost vyhotovení záznamu z jednání lze kontrolovat a vynucovat jen v těch případech, kdy je jisté, že se na dané jednání povinnost vyhotovit záznam z jednání vůbec vztahuje. Tedy, že došlo ke sjednání či změně pojištění. To je poměrně zásadní posun směrem k rozumnému výkladu zákona.

Kdy záznam vytvářet a předkládat klientovi?

ČNB také upozorňuje na skutečnost, že záznam z jednání se vždy poskytuje zákazníkovi s dostatečným předstihem před sjednáním nebo podstatnou změnou pojištění. A nikdy by tedy neměl být pořizován až s uzavřením smlouvy. Nebo dokonce po něm.